Rabu, 23 November 2011

ARANE GODHONG

Godhong - Arané
arén - dliring
asem - sinom
cocor bébék - tiba urip
dhadhap - tawa
gedhang - enom pupus
gedhang - garing klaras
jambé - pracat, dedel
jarak - bledhég
jati - jompong
kacang lanjaran - lembayung
katés - gampléng
kecipir - cethéthét
jati - jompong
kelor - limaran
kluwih - kléyang
klapa enom - janur
klapa tuwa - blarak
lempuyang - lirih
lombok - sabrang
mlinjo - eso
pari - damen
randhu - baladéwa
siwalan - lontar
tales - lumbu
tebu - rapak
turi - pethuk
wuni - mojar

Tidak ada komentar:

Posting Komentar