Rabu, 23 November 2011

SANÉPAN (Kata ungkapan yang bermakna kebalikannya)

tembung sanépan - makna
abang dluwang - putih banget
abot kapuk - entheng banget
amba godhong kelor - ciyut banget
arang kranjang - rapet banget
arang wulu kucing - akeh banget
arum jamban - mambu banget
atos debog - empuk banget
banter keyong - alon banget
bening leri - buthek banget
dhuwur kencur - endhék banget
jero tapak meri - cethek banget
kandel kulit bawang - tipis banget
kuning silit kwali - ireng banget
kuru semangka - lemu banget
landhep dhengkul - kethul banget
legi bratawali - pahit banget
pait madu - legi banget
peret beton - lunyu banget
resik paceran - kotor banget

Tidak ada komentar:

Posting Komentar