Kamis, 24 November 2011

Tembung Camboran Kata Majemuk, (kata gabungan dari dua kata)

Contoh Tembung Camboran wutuh
ajur-ajer
bibit kawit
edi peni
gagah prakosa
abot entheng
lanang wadon
bapa biyung
gedhe cilik
bratayudha
pancasila
dwiwarna
pancawala

Contoh Tembung camboran Cekak/Tugel
tembung - camboran asal kata

bangjo - abang ijo
barbeh - bubar kabeh
jiro - siji loro
lunglit - balung kulit
pakdhe - bapak gedhe
paklik - bapak cilik
tingwe - nglinting dhewe
wulu - sewu telu

2 komentar: