Rabu, 23 November 2011

SILAH-SILAHING UKARA (Jenis-jenis Kalimat dlm Bhs. Jawa)

Ukara Kandha (Kalimat Langsung)
Tuladha : Ibu ngendika 'Kowe kudu sekolah'
Ukara Crita (Kalimat Cerita)
Tuladha : Ngendikane Ibu yen sregep sekolah mesthi pinter.
Ukara Tanduk (Kalimat Aktif)
Tuladha : Bapak tindak kantor
Ukara Tanggap (Kalimat Pasif)
Tuladha : Sepedane dicet abang
Ukara Pakon (Kalimat Perintah)
Tuladha : Jupukna sepedaku neng omahe Paklik
Ukara Panjaluk (kalimat Permohonan)
Tuladha : Tulung njupukna buku kuwi

Tidak ada komentar:

Posting Komentar