Rabu, 23 November 2011

SILAH-SILAHING TEMBUNG (Jenis-jenis kata dalam Bhs. Jawa)

Tembung Aran (Kata Benda)
Tuladha : Radio, lemari, meja, lsp
Tembung Kriya (Kata Kerja)
Tuladha : maca, mangan, nulis, lsp
Tembung Ganti (Kata Ganti)
Tuladha : aku, kowe, bapak, lsp
Tembung Wilangan (Kata Bilangan)
Tuladha : siji, loro, satus, lsp
Tembung Sipat/Kaanan (Kata Sifat)
Tuladha : panas, apik, seneng, lsp
Tembung Katrangan (Kata Keterangan)
Tuladha : ngarep, ngisor, kulon, lsp
Tembung Seru/Pangguwuh (Kata Seru)
Tuladha : wah, adhuh, tulung, lsp
Tembung Sandhangan (Kata Sandang)
Tuladha : Raden, Kyai, Pangeran, lsp
Tembung Penyambung (Kata Sambung)
Tuladha : lan, sarta, utawi, lsp
Tembung Pangarep (Kata Depan)
Tuladha : ing, sing, yen, lsp

Tidak ada komentar:

Posting Komentar