Kamis, 24 November 2011

TEMBUNG GARBA (kata yang berasal dari Singkatan 2 kata)

Tembang - Berasal dari
anéng - ana + ing
kalyan - kalih + lan
lumebéng - lumebu + ing
mahameru - maha + meru
narendra - nara + indra
narpendah - nara + endah
prawirotama - prawira + utama
sarotama - saru + utama
sitinggil - siti + inggil
sugyarta - sugih + arta

1 komentar: