Rabu, 23 November 2011

PARIBASAN (PERIBAHASA)

Adigang, adigung, adiguna : Ngandelaké kakuwatané, kaluhurané, lan kapinterané.
Bathok bolu isi madu : Wong asor nanging sugih kapinteran.
Becik ketitik ala ketara : Becik lan ala bakalan ketara ing mburiné
Dhemit ora ndulit, setan ora doyan : Tansah diparingi slamet ora ana kang ngrusuhi
Emban cindhé emban siladan : Pilih kasih ora adil
Enggon welut didoli udhet : Panggoné wong pinter dipameri kapinteran sing ora sepirowa
Gupak puluté ora mangan nangkané : Mélu rekasa nanging ora mélu ngarakaké kepénaké
Jer Basuki mawa béa : Samubarang gegayuhan mbutuhaké wragat
Kacang ora ninggal lanjaran : Anak niru wong tuwané
Kaya banyu karo lenga : Wong kang ora bisa rukun
Kebo nusu gudél : Wong tuwa njaluk wuruk marang wong enom
Kegedhen empyak kurang cagak : Kegedhén kakarepan nanging kurang sembada
Kuthuk marani sunduk : Ula marani gepuk -- Marani bebaya
Maju tatu mundur ajur : Prakara kang sarwa pakéwuh
Nabok Nyilih tangan : Tumindak ala kanthi kongkonan wong liya
Pupur sakdurungé benjut : Ngati ati mumpung durung cilaka
Sapa Sing salah bakal séléh : Sapa sing salah bakal konangan
Tumbak cucukan : Wong kang seneng adu-adu
Tulung Menthung : Ditulungi malah ngrusuhi
Wiwit kuncung nganti gelung : Wiwit cilik nganti tuwa
Yuyu rumpung mbarong rongé : Omahé magrong2 nanging sejatiné mlarat

Tidak ada komentar:

Posting Komentar