Rabu, 23 November 2011

TEMBUNG MBANGETAKE (Kata ganti menyangatkan)

abang mbranang
gagah prakoso
ajur mumur
garing sring
anyar gres
grimis riwis-riwis
anyep njejet
guyup rukun
biru kecu
ijo royo-royo
babar blas
ireng thuntheng
banjir bandhang
jejel uyel-uyel
cedhak nyaklek
jembar gilar-gilar
cilik menthik
kapok kawus
cukat trengginas
lila legawa
dhewe emple
malang megung
dhuwur mencit
nangis ngguguk
endhek erek-erek
panas sumelet
esuk uthuk-uthuk
teles kebes

Tidak ada komentar:

Posting Komentar