Rabu, 23 November 2011

SWARANÉ KEWAN (Sebutan suara hewan)

kéwan - swarané
banyak - pating kréngah
bebek - kwék-kwék
cecak - ngecek
dara - mbekur
gajah - ngemprét
gangsir - ngenthir
garengpung - ngréngréng
gemak - ngelung
jago - kluruk
jalak - ngocéh
jaran - bekér/bengingéh
jangkrik - ngerik
kebo - ngowék
kethék - meré
kidang - mbekik
kodhok - ngorék
kombang - mbrengengeng
kucing - ngéong
kuthilang - ngocéh
kuthuk - kiyik-kiyik
kutut - manggung
lamuk/lemut - nging-nging
macan - mbaung/anggero
ménco - ngoc'eh
menjangan - mbekik
merak - nyengungong
sapi - mbengah
singa - nggero
tikus - citcit
ula - ngakak/ngeses
wedhus - ngembék

Tidak ada komentar:

Posting Komentar